2U90 – 2U91 – Marsupio Cordura con fondina Interna